Ammattiylpeys ja työn merkityksellisyys suorittavassa työssä

Activity: Talk or presentationConference presentation

Description

Tutkimme Työsuojelurahaston rahoittamassa Duunarit-hankkeessa suorittavaa työtä tekevien kokemuksia työstään. Tutkimuskohteenamme oli ammattiylpeys ja työn merkityksellisyys suorittavassa työssä, mitä arvioimme kysely- ja haastatteluaineistojen avulla. Hankkeen kyselyyn osallistui 1 242 ja haastatteluihin 30 työntekijää kiinteistöpalvelualalta ja teollisuudesta (muovi- ja kumiteollisuus, ajoneuvoteollisuus). Määrittelimme ammattiylpeyden työssä koetuksi myönteiseksi tunteeksi, asenteeksi tai motivaatioksi. Työssä koettu ylpeys liittyy usein saavutuksiin, jotka ovat joko työntekijän itsensä, työyhteisön tai organisaation aikaansaamia. Työn merkityksellisyydellä tarkoitamme työntekijän kokemusta siitä, kuinka merkittävää ja itseisarvoisesti arvokasta hänen työnsä on. Tulostemme mukaan suurin osa duunareista kokee ammattiylpeyttä: teollisuudessa 62 % ja kiinteistöpalveluissa 68 % vastaajista on melko tai erittäin ylpeitä työstään. Ammattiylpeyttä koettiin työssä onnistumisesta (oma ammattitaito, osaaminen ja hyvä työn jälki), muiden auttamisesta (asiakkaiden työkavereiden ja työnantajan auttaminen, yhteiskunnan auttaminen) sekä selviytymisestä (raskaasta ja huonosti palkatusta työstä selviytyminen luo ammattiylpeyttä). Keskeisiä työn merkityksellisyyden lähteitä olivat työn autonomia, kompetenssi, yhteisöllisyys sekä hyvän tekeminen eli kokemus mahdollisuudesta auttaa omaa työyhteisöä, asiakkaita ja koko yhteiskuntaa. Kiinteistöpalvelualan ja teollisuuden työpaikoilla työn autonomiaa tulisi lisätä ja varata työvaiheiden suorittamiseen tarpeeksi aikaa siten että työntekijöillä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin ja olla ylpeitä työnsä jäljestä.
Period14 Sept 2022
Event titleTyöelämän tutkimuspäivät
Event typeConference
Degree of RecognitionNational

Country of activity

  • Finland