Den nordiska kulturen i läroböcker. Innehållsanalys av läroböcker i svenska som det andra inhemska språket för årskurs sex i Finland

Activity: Evaluation, examination and supervisionSupervisor of bachelor student

Description

Valkama, Annika
Period11 Apr 2022
Examination held at