Eleverna blir yngre - hur anpassas läroböcker i svenska? En undersökning av läroböcker för sjätte- och sjundeklassister år 2016

Activity: Evaluation, examination and supervisionSupervisor of bachelor student

Period2016
Degree of RecognitionNational