Ideologiateoria vs. ekonomismi

  Activity: Talk or presentationConference presentation

  Description

  Contributors: Kortesoja Matti / Taloustieteellinen järkeily ja kielenkäyttö ovat nousseet hallitsevaan asemaan osaksi poliittista ja julkista keskustelua Suomessa. Taloustiede vaikuttaisi tarjoavan ideologioista puhdistettua asiantuntemusta, ikään kuin neutraalin tavan tehdä selkoa yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä. Viimeisin osoitus ekonomistien järjenkäytöstä ja siihen liittyvistä poliittisista käytännöistä on Suomessakin läpilyönyt talouskuripolitiikka. Yhteiskuntasopimuksen turvin talouskuripolitiikalle ja leikkauksille näyttäisi olevan sekä poliittinen että yleinen hyväksyntä, minkä turvin politiikan ja talouden välisiä suhteita organisoidaan ideologisesti uudelleen.Työryhmässä pohdimme sitä, millainen talousideologia ja järjenkäytön muoto Suomessa vallitsee tällä hetkellä, kuinka se on kehittynyt ja kuinka se muokkaa erilaisia organisaatioita ja instituutioita - valtioapparaatteja - joiden ristipaineessa suomalaisen yhteiskunnan käytäntöjä ja poliittisia diskursseja tuotetaan, ja minkä varassa talousideologi(a)t operoivat. Olemme myös kiinnostuneita siitä, millaisia poliittisia toimijoita ja yhteiskunnallisia suhteita hegemonian rakentumiseen liittyy käytännössä.Toivomme työryhmään teoreettisia ja empiirisiä esityksiä siitä, millaista talousideologiaa ja järjen käyttöä yhteiskunnassa käytetään tällä hetkellä. Millainen suhde talouspolitiikalla on muihin yhteiskunnan sektoreihin, politiikkalohkoihin ja yhteiskuntatieteisiin? Mikä asema on taloustieteellä, talouspolitiikan asiantuntijoilla ja ekonomisteilla julkisuudessa, ja miten se on muuttunut? Miten talouden ja politiikan väliset yhteiskunnalliset suhteet ovat muuttuneet ja miten yhteiskunta voisi jäsentyä uudelleen?
  Period8 Mar 2018
  Event titlePolitiikan tutkimuksen päivät: Julkiset politiikat
  Event typeConference
  LocationTampere, FinlandShow on map
  Degree of RecognitionNational