Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 227/2022)

Activity: Consultancy

Period24 Oct 2022
Work forEduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto
Degree of RecognitionNational