Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Activity: Consultancy

Period25 Aug 2022
Work forValtiovarainministeriö, Finland
Degree of RecognitionNational