Matemaattisten käsitteiden oppiminen terminologiaopin näkökulmasta

  Activity: Talk or presentationConference presentation

  Description

  Contributors: Rättyä Kaisu, Joutsenlahti Jorma / Tiivistelmä: Esityksen tavoitteena on lähestyä käsitteellistä oppimista ja käsitteiden opetusta terminologiaopin kautta. Terminologiaopin käsitteet käsite, nimitys, termi, määritelmä ja tarkoite muodostavat pohjan tarkastelulle, miten ymmärrys käsitteistä syntyy vähitellen. Oppilaiden käyttämien nimitysten tarkoite ei oppimisen alkuvaiheessa välttämättä kata koko käsitettä ja he saattavat käyttää rinnakkain myös matemaattista termiä tai yleiskielistä nimitystä tai korvata termin keskustelussa määritelmällä. Terminologiaopin (Nuopponen 2003; Pasanen 2015) ohella teoreettinen viitekehys rakentuu käsitteellisen muutoksen teorian konstruktivististen suuntausten ajattelutavalle. Käsitteiden oppimisen muutoksia pohditaan myös oppilaiden käsitteellisen tilan ja väärinkäsitysten kannalta. (Özdemir & Clark 2007; Duit & Treagust 2012).
  Period9 Nov 2018
  Event titleMatematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät
  Event typeOther
  Degree of RecognitionNational