Nettisarjakuvan queer utopianismi – sukupuolen uudelleen kuvittelu ja sen vastaanotto H-P Lehkosen Immortal Nerd -sarjakuvassa

  • Leena Romu (Speaker)

Activity: Talk or presentationConference presentation

Description

Sukupuolieron visuaalinen esittäminen on ollut osa sarjakuvailmaisua kautta sarjakuvan historian. Sitä on käytetty erityisesti huumorin rakennuskeinona ja korostamaan naisten ja miesten erilaisuutta. Queer-sarjakuva eli sateenkaarisarjakuva on yksi nykysarjakuvan näkyvistä ilmiöistä, ja se perustuu ajatukselle sukupuolen moninaisuudesta ja ei-binäärisyydestä. Queer-sarjakuvan on väitetty pystyvän kuvallisilla ja sanallisilla sekä kaikilla sarjakuvavälineen mahdollistamilla keinoilla esittämään ja kuvittelemaan sukupuolta tavoilla, jotka rikkovat vakiintuneita esitystapoja ja ajattelumalleja (Beckmann 2021; Joy et al. 2021).
Esitelmässä tätä väitettä tarkastellaan tutkimalla HP Lehkosen nettisarjakuvaa Immortal Nerd (Webtoon 2015–2017) ja sen vastaanottoa. Lehkosen scifiä, arjen kuvausta, huumoria, romantiikkaa ja jopa ekotrilleriä yhdistävä sarjakuva kuvaa tulevaisuutta, jossa sukupuoli tai seksuaalisuus eivät määrittele, kategorisoi tai nimeä ihmisten identiteettejä. Lähestyn Lehkosen sarjakuvaa queerinä utopiana (Muñoz 2009), joka ei ainoastaan murra nykyistä binääristä sukupuolijakoa ja heteronormatiivisuutta, vaan aktiivisesti kuvittelee sukupuolta ja seksuaalisuutta uudelleen. Sarjakuva hyödyntää queeriä utopianismia eli kykyä ja halua kuvitella paikkoja heteronormatiivisuuden rajoitteiden ja sorron ulkopuolella: uusia todellisuuksia ja tulevaisuuksia, jotka queerit ihmiset voivat kokea tavoittelemisen arvoisiksi (Muñoz 2009, 35, 122).
Esitelmässä kerron sarjakuvan vastaanottoa koskevan temaattisen analyysini tuloksista ja siitä, miten nettisarjakuvan lukijat osallistuivat queeriin utopianismiin. Analyysin keskeinen tulos on, että sarjakuvan lukijat havainnoivat tarkasti sukupuolen esittämisen kuvallisia ja sanallisia tapoja. Sarjakuvaa julkaisevalla alustalla he toivat esiin huomioitaan ja keskustelivat niistä yhdessä osallistuen näin sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevaan neuvotteluun – ja myös uudelleen kuvitteluun.

Mainitut lähteet
Beckmann, A. 2021. Strategies of ambiguity: Non-binary figurations in German-language comics. In: Beers Fägersten, K., Nordenstam, A., Romu, L. & Wallin Wictorin, M. eds. Comic Art and Feminism in the Baltic Sea Region – Transnational Perspectives. London & New York: Routledge, 129–150.
Joy, P., Gauvin, S. E., Aston, M. & Numer, M. 2021. Reflections in comics. The views of queer artists in producing body image comics and how their work can improve health. Journal of Graphic Novels and Comics 12:5, 885–911.
Muñoz, J.E. 2009. Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press.
Period3 Nov 2023
Event titleKirjallisuustieteen syysseminaari
Event typeOther
Degree of RecognitionLocal