Opinnäytetöiden ohjaus, Pro gradu -tutkielma: Asiantuntijuus hoitotyössä. Hoitajakonsultti (nurse consultant): systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  Activity: Evaluation, examination and supervisionSupervisor of master student

  Description

  Ohjaaja
  Period20062008
  Examination held at
  • Kuopion yliopisto
  Degree of RecognitionNational