Opinnäytetöiden ohjaus, Pro gradu -tutkielma: Efter lektionen kände jag mig motiverad: Finska grundskoleelevers uppfattningar om faktorer som påverkar inlärningsmotivationen i läroämnet svenska som det andra inhemska språket

  Activity: Evaluation, examination and supervisionSupervisor of master student

  Description

  Vastaava ohjaaja
  Period20182020
  Examination held at
  • Tampere
  Degree of RecognitionNational