Tavoiteorientaatioltaan erilaisten oppijoiden narratiiveja lukion monialaisella opintojaksolla

Activity: Talk or presentationConference presentation

Description

Esitys kolmannesta väitöskirjan tapaustutkimuksesta eNorssi-symposiumissa: tutkimusmenetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Avainsanat: LOPS21, monialaiset opinnot, narratiivinen haastattelu, tavoiteorientaatio, tutkiva oppiminen, oppijoiden moninaisuus

Väitöskirjani viimeisessä osatutkimuksessa kehitin tutkimukseen perustuvan tutkivan oppimisen mallin, jossa lukiolaiset opiskelevat Ihminen – mikä olen opintojaksolla ihmiseen ja ihmisyyteen liittyviä aiheita kuuden eri oppiaineen näkökulmista. Opiskelijoiden moninaisuus huomioidaan eriyttämällä opetusta aikataulullisesti ja oppimistavoitteiltaan tutkivan oppimisen opetusmallin avulla. Opintojaksolla opiskelijat etenevät tutkivan oppimisen mukaisesti muodostaen itseä kiinnostavia tutkimuskysymyksiä ja pohtien näitä sekä keskeisiä käsitteitä portfoliossaan. He opiskelevat aiheita biologian, filosofian, psykologian, liikunnan ja fysiikan sekä kuvataiteen näkökulmista. Lopuksi ryhmäläiset suunnittelevat ja toteuttavat yhteistaideteoksen synteesinä eri oppialojen näkökulmista.

Tutkimuksessa selvitettiin Midgleyn ja kumppaneiden kehittämän PALS-kyselyn avulla oppijoiden oppimisprofiilit tavoiteorientaation suhteen. Tutkimusten mukaan kyseinen oppimisprofiili vaikuttaa kognitiivisiin oppimistuloksiin. Tätä oppimisprofiilia käytettiin apuna analysoitaessa narratiivisella haastattelulla kerättyä aineistoa. Eri oppijoiden tuottamista narratiiveista koostettiin yhdistelmänarratiiveja, joista löytyi yksi dominoiva ja kaksi vastanarratiivia. Tutkimus osoittaa monialaisen opintojakson mahdollistavan käsitteellistä muutosta ja oppimisen itsesäätelytaitojen vahvistumista. Tutkimusta esittelevä artikkeli julkaistiin loppuvuonna 2021 julkaisusarjassa International Journal of Educational Research.

Kuisma, M., & Ratinen, I. (2021). Students’ narratives and conceptual changes in a cross-curricular inquiry-based study unit in a Finnish upper secondary school. International Journal of Educational Research, 110, [101889]. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101889
Period20 Apr 2022
Held atUniversity of Eastern Finland, Finland
Degree of RecognitionNational

Country of activity

  • Finland

Nature of activity

  • Scientific