Tehtävänä oli tuottaa asiantuntijatietoa sote-uudistuksen oikeudellisesta problematiikasta, esteellisyyskysymyksistä ja virkavastuun soveltamisalasta

    Activity: OtherMedia appearance

    Description

    Toimittaja Elina Heino / Mediuutiset, Asiantuntijahaastatteluni ja sote-uudistuksen oikeudellisia ulottuvuuksia tarkastelleiden laintulkintakannaottojeni perusteella toimittaja Heino laati toimeksiantonsa aihepiiristä kaksi artikkelia Mediuutisiin (ilmestyy myös sähköisessä muodoss osoitteessa www.mediuutiset.fi): Virkavastuu ei riitä (17.2.2017) ja Sote-uudistus voi poikia jääviysongelmia - Lääkärien kaksoisroolit puhuttavat (21.2.2017).
    Period10 Feb 201721 Feb 2017
    Degree of RecognitionNational