Tulkin ammatillinen kuunteluosaaminen ja tulkkauksen laatu

Activity: Talk or presentationConference presentation

Description

Esitelmässä tarkastellaan asioimis- ja oikeustulkkien ammatillisen kuunteluosaamisen ilmenemismuotoja ja ulottuvuuksia sekä pohditaan niiden suhdetta tulkkauksen laatuun. Esitelmä pohjaa kirjoittajan laadulliselle väitöstutkimukselle dialogitulkin ammatillisesta kuunteluosaamisesta ja kuuntelun suodattimista dialogitulkkauksessa (Viljanmaa 2020). Esitelmässä käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä on laadukas kuunteleminen ihmisten välisessä viestinnässä? Entä miltä näyttää tulkin laadukas kuunteleminen asioimis- tai oikeustulkkaustilanteessa? Miten ns. ulkoiset ja sisäiset kuuntelun suodattimet (kuuntelun filtterit) liittyvät tulkkauksen laatukysymyksiin ja mikä rooli tulkin näkyvällä kuuntelutoiminnalla on tulkkauksen (koetussa) laadussa?
Valikoituja kuuntelemista ja laatua linkittäviä teemoja käsitellään esitelmässä kirjoittajan väitöstutkimuksen tulosten ja väitöstutkimuksen alkuperäisaineiston osittaisen uudelleen tarkastelun pohjalta. Väitöstutkimuksen aineisto koostuu haastattelukorpuksesta, johon on koottu 22:n Suomessa toimivan
asioimis- ja/tai oikeustulkin litteroidut teemahaastattelut, joissa tulkit kertovat monipuolisesti työstään ja arjestaan.

Lähteet:
Viljanmaa, Anu. 2020. Professionelle Zuhörkompetenz und Zuhörfilter beim Dialogdolmetschen. Berlin: Frank & Timme.
Period22 May 2021
Event titleXVIII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi: Kääntämisen ja tulkkauksen laatu näkyväksi
Event typeConference
Degree of RecognitionInternational

Country of activity

  • Finland

Nature of activity

  • Scientific
  • Professional