Äitiyspakkausmuistoni 2020-2021

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) Arkisto (Creator)
  • Tanja Vahtikari (Creator)

Dataset

Description

Aineisto koostuu kirjoituksista, jotka käsittelevät äitiyspakkauksiin liittyviä muistoja tai kokemuksia eri vuosikymmeniltä. Kirjoituksissa korostuu pohdinta äitiyspakkauksen valinnasta, tuotteista ja merkityksestä. Muistitietokeruun on järjestänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhdessä Tanja Vahtikarin (Tampereen yliopisto) johtaman Äitiyspakkaus tunne-esineenä: hyvinvointivaltion sosiomateriaaliaalinen kokemus 1930-luvulta 2000-luvulle -tutkimushankeen kanssa. Kirjoituskutsulla etsittiin henkilöitä, joilla on jokin äitiyspakkaukseen liittyvä muisto tai kokemus kerrottavanaan. Kutsussa vastaajille annettiin useita apukysymyksiä kirjoittamisen helpottamiseksi ja ohjaamiseksi. Niissä pyydettiin pohtimaan mm. äitiyspakkaukseen liittyviä puhetapoja, näkemyksiä ja tarinoita lähipiirissä tai laajemmassa kontekstissa, pakkauksen saamiseen liittyviä tuntemuksia sekä sen merkittävimpiä esineitä. Lisäksi vastaajille tarjottiin mahdollisuutta pohtia sitä, millainen äitiyspakkauksen merkitys on ollut Suomen lähihistoriassa ja mieltääkö pakkauksen suomalaisen hyvinvointivaltion symboliksi. Kirjoituksissa esiintyviä teemoja ovat esimerkiksi äitiyspakkaukseen liittyvät puhetavat, pakkauksen tunnearvo ja käytännön apu, vanhemmaksi tulemisen konkretisoituminen sekä äitiyspakkauksen asema suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Taustatietoina kysyttiin vastaajan sukupuolta, syntymäaikaa, ammattia ja paikkakuntia. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.
Date made available2024

Field of science, Statistics Finland

  • 615 History and archaeology

Cite this