Diplomaattien Twitter-kysely 2021

Dataset

Description

Aineisto perustuu Twitteriä työssään käyttäville diplomaateille suunnattuun kyselyyn. Kyselyyn vastasi 108 islantilaista, ruotsalaista, suomalaista, tanskalaista ja virolaista diplomaattia. Kyselyssä kartoitettiin suurlähetystöissä työskentelevien diplomaattien käsityksiä omasta vuorovaikutusosallisuudestaan Twitterissä sekä heidän aktiivisuuttaan twiittaamisen, uudelleentwiittaamisen, tykkäämisen sekä muiden käyttäjien ja uutisten seuraamisen suhteen. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, miten hyvin heidän oma Twitterin käyttönsä täyttää sille asetetut tavoitteet ja mitä hyötyä Twitter-viestinnästä on heidän edustamansa valtion kannalta. Kysely perustuu suurelta osin kahden tutkimusmittarin käyttöön. Vuorovaikutusosallisuutta mitattiin 18-osaisella Interaction Involvement Scale:lla, jonka sanoitusta muokattiin Twitter-viestintään sopivaksi. Twitter-viestinnän hyötyjä mitattiin 10-osaisella Public Relations Value Assessment -tutkimusmittarilla, jota myös muokattiin kontekstiin sopivaksi. Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan toimipaikka (maantieteellinen alue) sekä tehtävä ja asema omassa suurlähetystössä.
Date made available29 Jun 2023
Temporal coverage2021
Date of data production7 Jan 2021 - 1 Apr 2021

Field of science, Statistics Finland

  • 518 Media and communications

Cite this