FSD3596 Tieteelliset seurat Suomessa 2018

  • Elina Late (Creator)
  • Laura Korkeamäki (Creator)
  • Janne Pölönen (Tieteellisten Seurain Valtuuskunta) (Creator)
  • Sami Syrjämäki (Tieteellisten Seurain Valtuuskunta) (Creator)
  • Lea Ryynänen-Karjalainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta) (Creator)

Dataset

Description

Aineisto käsittelee ja kartoittaa tieteellisten seurojen toimintaa Suomessa. Aineisto kerättiin osana Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Tampereen yliopiston projektia, jossa tarkoituksena oli selvittää tieteellisten seurojen toimintaa ja edistää tieteellisten seurojen näkyvyyttä.

Ensiksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja, kuten seuran edustamaa tieteenalaa, seuran toiminta-aluetta, toiminnan tavoitteita ja seuran ydintehtäviä. Sen jälkeen tiedusteltiin, minkä takia seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Kyselyllä selvitettiin seuran taloutta ja organisoitumista, esimerkiksi oliko seuralla palkallisia työntekijöitä vuonna 2018. Lisäksi tiedusteltiin seuran jäsenyydestä muun muassa, keistä seuran jäsenistö koostuu ja mitä jäsenetuja seura tarjoaa. Seuran julkaisutoiminnasta, seminaari- ja konferenssitoiminnasta sekä seuran tutkimustoiminnasta kysyttiin myös. Näiden jälkeen kysyttiin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja tiedeviestinnästä sekä avoimeen tieteeseen liittyvästä vaikuttamistyöstä. Sitten kysyttiin, pitääkö seura yhteyttä muihin suomalaisiin tieteellisiin seuroihin ja miten seura toteutti yhteydenpitoa niihin. Lopuksi kysyttiin, onko seuran tarkoitus käynnistää uusia toimintamuotoja.

Aineisto ei sisällä taustatietoja vastaajista.
Date made available15 Mar 2023
Temporal coverage2014 - 2018
Date of data production25 Feb 2019 - 19 Mar 2019
Geographical coverageFinland

Field of science, Statistics Finland

  • 520 Other social sciences

Cite this