Haastattelut varhaiskasvatusratkaisuista: alle kaksivuotiaiden lasten huoltajat 2016-2017

 • Johanna Hietamäki (Creator)
 • Johanna Lammi-Taskula (Creator)
 • Maarit Alasuutari (University of Jyväskylä) (Creator)
 • Anu Kuukka (Creator)
 • Ville Ruutiainen (Creator)
 • Anna Siippainen (Creator)
 • Johanna Terävä (Creator)
 • Petteri Eerola (Creator)
 • Eija Eronen (Creator)
 • Kirsti Karila (Creator)
 • Maiju Paananen (Creator)
 • Katja Repo (Creator)

Dataset

Description

Aineisto koostuu alle kaksivuotiaiden lasten huoltajilta kerätyistä tiedoista liittyen lasten hoitojärjestelyihin ja varhaiskasvatusratkaisuihin. Aineisto on osa monitieteistä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä toteuttamaa Tasa-arvon kysymykset lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä -hanketta (CHILDCARE).

Haastatteluissa kysyttiin aluksi lapsen ja perheen arjesta. Sen jälkeen kysyttiin perusteluita lastenhoidon ratkaisuille, esimerkiksi miten ja miksi on päädytty nykyiseen ratkaisuun. Tämän jälkeen tiedusteltiin, millaista tukea ja apua vastaajat ovat saaneet lastenhoitoon ja sen ratkaisuihin liittyen. Lisäksi tiedusteltiin työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä lastenhoitoon liittyvästä päätöksenteosta perheessä. Lopuksi kysyttiin perhevapaajärjestelmän ja varhaiskasvatuksen ajankohtaisista aiheista ja pyydettiin pohtimaan tulevaisuutta, millaista lapsen elämä on mahdollisesti 4-vuotiaana.

Taustatietoina ovat luokiteltuina koulutustausta ja ikä sekä kuntaluokitus. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineistossa olevan "haastattelun nimi" satunnaistetun kunta- ja vastaajakoodin perusteella tämän ja seuranta-aineistojen FSD3750 sekä FSD3751 välinen vertailu on mahdollista. Seurantahaastattelut on kerätty samoilta huoltajilta lasten ollessa noin nelivuotiaita vuonna 2019 ja alle kouluikäisiä koronapandemian aikana vuosina 2020-2021.
Date made available2023
Date of data production2016 - 2017
Geographical coverageAlajärvi, Hamina, Helsinki, Jyväskylä, Kittilä, Lieksa, Oulu, Salo, Tampere, Ulvila

Field of science, Statistics Finland

 • 516 Educational sciences

Cite this