Kulttuuriala koronapandemian aikaan -kirjoitusaineisto 2020

Dataset

Description

Aineisto koostuu kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kirjoituksista liittyen heidän kokemuksiinsa korona-ajasta. Pandemian aikana monilta kulttuurialan työntekijöiltä työt vähenivät tai loppuivat kokonaan. Kirjoituskutsulla pyrittiin keräämään kirjoituksia selviämisestä poikkeuksellisena pandemia-aikana. Aineistonkeruu ajoittui koronapandemian ensimmäiseen aaltoon ja sen jälkeisiin kuukausiin. Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin apukysymysten avulla kirjoittamaan esimerkiksi siitä, miten epidemiaan liittyvä poikkeustilanne vaikutti työn suunnittelemiseen, työtehtäviin ja työhön käytettävään aikaan. Lisäksi pyydettiin kirjoittamaan siitä, millaista tukea vastaaja sai työpaikallaan tai työhön liittyvässä yhteisössään ja verkostossaan. Vastaajilta kysyttiin myös muun muassa heidän työhön liittämistä merkityksistä sekä tulevaisuudennäkymistä. Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikää, työskentelyalaa sekä työtilannetta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.
Date made available12 May 2023
Temporal coverageMar 2020 - Aug 2020
Date of data production15 Apr 2020 - 31 Aug 2020

Field of science, Statistics Finland

  • 520 Other social sciences
  • 512 Business and management
  • 6131 Theatre, dance, music, other performing arts

Cite this