Uuden areenan käyttökokemukset

Dataset

Description

Kysely Nokia-areenan ottelukävijöille joulukuussa 2021. Kyselyllä kerättiin tietoa ottelukävijöiden ensikokemuksista tai käyntiä koskevista odotuksista Tampereen Kannen areenalla (Nokia Arena). Lisäksi selvitettiin asenteita teknologioiden käyttöä ja turvajärjestelyjä kohtaan tapahtumissa. Vastauksia kyselyyn saatiin 880 kpl.

Kyselyn toteuttajana on Tampereen yliopisto. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana Tampereen kaupungin johtamaa SURE-hanketta, jossa kehitetään älykkäitä ratkaisuja kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuteen vuosina 2019-2022. Hanke on saanut rahoitusta EU:lta.
Date made available2023
PublisherTampere University
Temporal coverage3 Dec 2021 - 28 Dec 2021
Date of data production3 Dec 2021 - 28 Dec 2021
Geographical coverageTampere-Tampereen kaupunkiseutu-Pirkanmaa-Suomi

Field of science, Statistics Finland

  • 512 Business and management

Cite this