Description

Kysely Nokia-areenan ottelukävijöille joulukuussa 2021. Kyselyllä kerättiin tietoa ottelukävijöiden ensikokemuksista tai käyntiä koskevista odotuksista Tampereen Kannen areenalla (Nokia Arena). Lisäksi selvitettiin asenteita teknologioiden käyttöä ja turvajärjestelyjä kohtaan tapahtumissa. Kyselyn toteuttajana on Tampereen yliopisto. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana Tampereen kaupungin johtamaa SURE-hanketta, jossa kehitetään älykkäitä ratkaisuja kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuteen vuosina 2019-2022. Hanke on saanut rahoitusta EU:lta.
Date made available2023
PublisherTampere University
Temporal coverage3 Dec 2021 - 28 Dec 2021
Date of data production3 Dec 2021 - 28 Dec 2021

Cite this