Asiantuntijalausunto: Arkkitehti Reetta Amperin lisensiaattitutkimuksen "Rakennus koneena.Suomalaisten panimorakennusten arkkitehtuurin historiaa ja uudelleenkäyttöratkaisuja"

    Prize: Other expert tasks and merits

    Granting OrganisationsTeknillinen korkeakoulu