Asiantuntijalausunto: Lisensiaatintutkimuksen tarkastus: Eeva-Kaisa Rouhiainen

  • Pekkola, Samuli (Recipient)

    Prize: Other expert tasks and merits

    Granting OrganisationsUniversity of Jyväskylä