Asiantuntijalausunto: Lisensiaatintutkimuksen tarkastus: Eeva-Kaisa Rouhiainen

    Prize: Other expert tasks and merits

    Granting OrganisationsUniversity of Jyväskylä