Asiantuntijatehtävä: Osallistuminen työpajatyöskentelyyn

  • Uusitalo, Olavi (Recipient)

    Prize: Other expert tasks and merits

    Granting OrganisationsPessala, P., Syrjänen, M. (eds.). Työn sankareita ja selviytyjiä - Työ ja hyvinvointi vuoden 2025 Suomessa, Työterveyslaitos. 107 s.