Elastomeerin ja metallin välinen tartunta

  • Soini, T. J. (Recipient)

    Prize: Award or honor granted for a specific work

    Granting OrganisationsSuomen kumiteknisen yhdistyksen stipendin D-työstään SKY:n syyskokouksessa 21.11.2013