Lisensiaatintutkimuksen vastaväittäjä: Johansson, L., Creation of Printed Dynamic Images

    Prize: Other expert tasks and merits

    Granting OrganisationsLinköpings Universitet, Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN), Linköping, Sweden, 31 March 2006