Osallistuminen standardointiryhmän toimintaan MPEG-standardin implementointi- ja kirjoitustyössä

    Prize: Other expert tasks and merits

    Description

    Conformance files for ISO/IEC 14496-15
    Granting OrganisationsISO/IEC JTC1/SC29/WG11