Prize, best publication (2021-2022) by Tampere University Press

Prize: Other expert tasks and merits

Description

Prize of the publication Anu Järvensivu & Arja Haapakorpi: Monimuotoinen ansiotyö. Näkökulmia monista lähteistä ansaintaan. (Manifold working life. Perspectives of multiple job holding) 2022. Tampere University Press
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsTampere University Press