Tunnustuspalkinto

    Prize: Award or honor granted for academic career

    Granting OrganisationsNordiska Sällskapet för Aerosolforskning, NOSA