Äärellisyyden kohtaaminen: Kokemuksen filosofista käsitehistoriaa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Väitetään, että nykypäivän populismi vetoaa tosiasioiden sijasta ”kokemukseen”. Mutta mitä on kokemus? Se ei ole vain ennakkoluuloihin nojautuvaa mutua eikä myöskään pelkkää empiirisen datan rekisteröintiä mutta liittyy molempiin. Artikkelin luoma tiivis katsaus kokemuksen käsitehistorian pääpiirteisiin osoittaa, että länsimaisen filosofian perinteessä kokemus on ymmärretty ohittamattomana vaiheena tiedon hankkimisessa ja koettelemisessa. Toisaalta kokemukseen on liitetty tiettyjä tiedollisia heikkouksia – kontingenssi, tilannesidonnaisuus ja ennakoimattomuus – jotka tieteellinen metodi on eri tavoin pyrkinyt voittamaan. Artikkeli esittää, että 1900-luvun filosofinen hermeneutiikka irrottautuu tästä perinteisestä kokemuksen välineellistämisestä ja alistamisesta korkeammille päämäärille ja keskittyy uudella ja hedelmällisellä tavalla juuri mainittuihin kokemuksen ”vaaroihin”. Hermeneuttisesti ymmärretty kokemus muodostuu äärellisen ihmisen ainutkertaisista kohtaamisista todellisuuden muuttuvan ja ehtymättömän mielekkyyden kanssa – omalle ymmärrykselle vieraan toiseuden ja samalla oman ymmärryksen äärellisyyden ja inhimillisen äärellisyyden kohtaamisesta.
Original languageFinnish
Title of host publicationKokemuksen tutkimus VI
Subtitle of host publicationKokemuksen käsite ja käyttö
EditorsJarkko Toikkanen, Ira Virtanen
Place of PublicationRovaniemi
Pages25-40
Number of pages16
ISBN (Electronic)978-952-310-940-7
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes
Publication typeA3 Book chapter

Keywords

  • experience
  • conceptual history
  • history of philosophy
  • Hans-Georg Gadamer
  • Aristotle
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  • Francis Bacon
  • philosophical hermeneutics
  • finitude

Cite this