Akateeminen työ ja oppiminen pandemian jälkeisessä ajassa: TOSI-TILAT-hankkeen loppuraportti

Translated title of the contribution: Academic work and learning in post-pandemic era: - the final report of the TOSI-TILAT project

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

TOSI-tilat-tutkimushankkeessa tarkasteltiin työ- ja oppimisympäristöjen tulevaisuutta tilankäyttäjien - opiskelijoiden ja henkilökunnan – näkökulmasta. Pandemia on kiihdyttänyt akateemisen työn muutosta, jossa työskentely ja opiskelu ovat yhä vähemmän paikkaan sidottuja ja aiempaa joustavampia. Tutkimuksessa kartoitettiin sitä, miten yliopistoyhteisö haluaisi opiskella ja työskennellä tulevaisuudessa pandemian jälkeisessä ajassa. Millaiseksi muodostuvat kampusten roolit tulevaisuudessa? Entä miten hybridi- ja etämahdollisuuksiin yhteisössä suhtaudutaan?

Tutkimuksen tuloksena syntyi katsaus pandemian vaikutuksista akateemisen työn ja opiskelun tilankäyttöön, -tarpeisiin ja -toiveisiin, sekä kehitykseen globaalissa kontekstissa. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelujen, työpajojen ja kyselyn avulla. Lisäksi hahmoteltiin tulevaisuuden oppimis- ja työympäristöjen tilankäyttökonsepteja, jotka ovat hyödynnettävissä myös laajemmin eri yliopistokampuksilla. Tutkimus kohdistui Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekuntaan sekä johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Hankkeessa olivat mukana Suomen ylipistokiinteistöt oy, Kampuskehitys sekä rakennetun ympäristön tiedekunta.
Translated title of the contributionAcademic work and learning in post-pandemic era: - the final report of the TOSI-TILAT project
Original languageFinnish
PublisherTampereen yliopisto
Number of pages234
ISBN (Electronic)978-952-03-2726-2
Publication statusPublished - Dec 2022
Publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this