Asuinrakennusten korjaustarve 2020-2050

Translated title of the contribution: Renovation needs of residential buildings 2020-2050

Janne Huovari, Antti Kurvinen, Markus Lahtinen, Arto Saari, Tuuli Sen

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Rakennus- ja asuntokanta on tärkeä osa kansallisomaisuutta ja kotitalouksien
varallisuutta, mutta sen korjaustarpeesta on ollut vain vähän tietoa. Nyt julkaistu
raportti päivittää korjaustarpeen tilannekuvan vuoteen 2050 saakka. Tutkimuk-
sen toisena tavoitteena oli kehittää läpinäkyvä sekä helposti toistettava mene-
telmä korjausrakentamistarpeen arvioimiseksi tulevaisuudessa. Jatkossa mal-
lilla voidaan laskea esimerkiksi asuinrakennusten energiatehokkuuden paranta-
miseen tähtäävien politiikkatoimien kustannuksia. Mallissa lähtökohtana on ny-
kyinen asuinrakennuskanta, ja tulevan kehityksen määrittää väestöennuste ja
arvio asuntojen keskikoon kehityksestä.
Aikavälillä 2022–2050 asuinrakennusten teknisen korjaustarpeen arvioidaan
olevan vuosittain keskimäärin 4,07 miljoonaa neliötä. Tämä tarkoittaa noin 7,8
miljardin euron investointeja. Suurin osa teknisestä korjaustarpeesta tulee oma-
koti- ja rivitaloista. Ainoastaan pääkaupunkiseudulla kerrostalojen korjaustar-
peen osuus on suurempi.
Tällä hetkellä korjausinvestointien kokonaismäärä vastaa melko hyvin vuotuista
korjaustarvetta, mutta tarve kasvaa tulevaisuudessa, koska rakennuskanta
ikääntyy. Korjausrakentamisen merkitys kokonaismarkkinasta kasvaa, koska
uudisrakentamisen vuosittainen määrä vähenee ja rakennuskannan koko ei juuri
kasva, vaan mahdollisesti jopa pienenee.
Tutkimuksessa on erotettu teknisesti perusteltu korjaustarve ja taloudellisesti
perusteltu korjaustarve. Kaikille asunnoille ei välttämättä ole kysyntää tulevai-
suudessa, joten niiden korjaaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Siksi on
tärkeää tietää, miten asuntokysyntä ja -tarjonta kohtaavat tulevaisuudessa eri
alueilla. Koko maassa noin 95 prosenttia teknisestä korjaustarpeesta on myös
taloudellisesti perusteltua, mutta alueellisesti osuudessa on vaihtelua. Vaikka
väestöään menettävillä alueilla kaikkia asuinrakennuksia ei kannata korjata, tar-
vitaan myös siellä uudisrakentamista, jolla vastataan asuntomarkkinoiden muut-
tuviin tarpeisiin.
Suurin osa teknisestä korjaustarpeesta tulee pientaloista (omakoti- ja rivitalot).
Koko maassa noin 70 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin niiden osuus
kerrosalasta. Kerrostalojen korjaustarve keskittyy pääkaupunkiseudulle ja mui-
hin kasvaviin keskuksiin. Suurella osalla muita alueita valtaosa korjaustarpeesta
tulee pientaloista.
Translated title of the contributionRenovation needs of residential buildings 2020-2050
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherPellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Pellervo Economic Research Institute PTT
Number of pages100
ISBN (Electronic)978-952-224-241-9
Publication statusPublished - 2022
Publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NamePTT raportteja
PublisherPellervon taloustutkimus PTT
No.276
ISSN (Electronic)2489-9607

Keywords

  • renovation need
  • residential buildings
  • Long term

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Renovation needs of residential buildings 2020-2050'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this