Basic scenario of the energy consumption of building stock in Finland 2015-2050

Maija Mattinen, Juhani Heljo, Mikko Savolahti

  Research output: Book/ReportCommissioned report

  Abstract

  Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta (ml. liikenne), mikä tarkoittaa, että energia- ja ilmastopolitiikka ovat tiivis kokonaisuus. Vuonna 2016 Suomessa valmisteltiin uutta energia- ja ilmastostrategiaa, johon kuuluu myös skenaarioiden valmistelu. Tässä raportissa esitetty työ tukee strategian valmistelutyötä. Raportti jakaantuu kahteen osaan: rakennuskannan energiankäytön ennustamiseen ja puun pienpolton lisäämisen tarkasteluihin. Työssä tehtiin rakennustyypeittäin perusskenaarion mukainen tarkastelu, joka jatkaa tulevaisuuteen energiatilastojen lukuja vuodesta 2015 aina vuoteen 2050. Perusskenaariolla arvioidaan jo päätettyjen ja toimeenpantujen politiikkatoimien vaikutusta tulevaisuuden kehitykseen. Rakennuskannan energiankäytön osalta tehtiin ennuste peruskehityksestä ja lisäksi matalamman talouskasvun ennuste. Energiankulutus on esitetty sekä hankitun energian tasolla että hyötyenergiana. Varsinaisten asuinrakennusten (pientalot, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalot) hankitun energian määrässä on pieni laskeva trendi, mutta energiantarve pysyy oleellisesti samalla tasolla tarkasteluajanjaksolla. Aurinkolämmön kehitykselle muodostettiin maltillinen lineaariseen kasvuun perustuva ennuste. Toiseksi työssä tarkasteltiin puun pienpolton lisäämisestä aiheutuvia pienhiukkaspäästöjä ja niiden vaikutusta väestöaltistukseen. Laskentaesimerkin perusteella voidaan todeta, että myös modernien, verrattain vähäpäästöisten varaavien takkojen kasvava käyttö lisää hengitysilman pienhiukkaspitoisuuksia.
  Translated title of the contributionBasic scenario of the energy consumption of building stock in Finland 2015-2050
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherSuomen ympäristökeskus
  Number of pages66
  ISBN (Electronic)978-952-11-4644-2
  Publication statusPublished - 13 Sep 2016
  Publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  NameSuomen ympäristökeskuksen raportteja
  PublisherSuomen ympäristökeskus
  No.35/2016
  ISSN (Electronic)1796-1726

  Keywords

  • rakennuskanta
  • energiankulutus
  • skenaario
  • pienhiukkaset
  • päästöt
  • strategiatyö

  Publication forum classification

  • No publication forum level

  Fingerprint Dive into the research topics of 'Basic scenario of the energy consumption of building stock in Finland 2015-2050'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this