Ei kysyvä teekkari opintopolulta eksy: TTY:n ohjauskyselyn 2010 tuloksia

Eila Pajarre, Piia Asunmaa, Heli Lukkari

  Research output: Book/ReportCommissioned report

  98 Downloads (Pure)

  Abstract

  Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opintoihinsa liittyvästä ohjaustarpeesta ja saamastaan ohjauksesta. Toisena tavoitteena oli kartoittaa opiskelijoiden opiskeluaikaista työssäkäyntiä sekä työssäkäynnin ja opiskelun yhdistämistä. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä syksyllä 2010. Kyselyn kohderyhmänä olivat Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkinto-opiskelijat. Kyselyyn vastasi yhteensä 514 opiskelijaa. Kysely sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Kyselyn vastausten perusteella opiskeluaikainen työssäkäynti koetaan opintoja hidastavaksi, mutta silti myös opintoja edistäväksi tekijäksi. Etenkin ne opiskelijat, joilla työssäkäynti liittyi omaan opiskelualaan, kokivat työssäkäynnin opintojen kannalta hyödyllisenä. Tärkeimmät työssäkäynnin syyt olivat taloudelliset syyt, työkokemuksen saaminen sekä kontaktien saaminen työelämään. Valtaosa kyselyyn vastanneista koki joko tarvinneensa ja saaneensa ohjausta opintoihinsa TTY:llä tai arveli, että saisi ohjausta halutessaan, mutta ei ollut sitä tarvinnut. Opiskeluaikainen poissaolo (esimerkiksi asepalveluksen suorittaminen, vaihto-opiskelu tai vanhempainvapaa) lisäsi selvästi opiskelijoiden ohjaustarvetta, mutta opiskelijat olivat sitä vastaavasti myös saaneet tarvitessaan. Lisää ohjausta kaivattiin erityisesti aineopintokokonaisuuksien eli pää- ja sivuaineyhdistelmien suunnitteluun. Sanallisessa palautteessa kaivattiinkin enemmän tietoa siitä, miten ainevalinnat vaikuttavat työllistyvyyteen ja miten eri ainevalinnat tukevat toisiaan. Opintojensa etenemiseen vastaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Sen sijaan yhteiskunnan odotukset koettiin vaativina, sillä lähes kolme neljännestä vastaajista oletti opintojensa viivästyvän suhteessa yhteiskunnan asettamaan valmistumisaikatavoitteeseen. Huomattavaa on, että vain alle vuoden opiskelleistakin selkeä enemmistö oletti opintojensa viivästyvän yhteiskunnan tavoitteista.
  Translated title of the contributionEi kysyvä teekkari opintopolulta eksy: TTY:n ohjauskyselyn 2010 tuloksia
  Original languageFinnish
  Place of PublicationTampere
  Number of pages63
  Publication statusPublished - 2011
  Publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  NameTampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti
  PublisherTampereen teknillinen yliopisto
  No.6
  ISSN (Print)1796-0398

  Publication forum classification

  • No publication forum level

  Fingerprint Dive into the research topics of 'Ei kysyvä teekkari opintopolulta eksy: TTY:n ohjauskyselyn 2010 tuloksia'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this