Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kulminaatiopisteet

M. Sotarauta, R. Linnamaa, K. Viljamaa

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Original languageFinnish
  Pages (from-to)437-448
  JournalKunnallistieteellinen Aikakauskirja
  Volumexx
  Issue number4
  Publication statusPublished - 1999
  Publication typeA1 Journal article-refereed

  Cite this