Helsinkiläis- ja tamperelaispuhujien äänenkorkeuden muutokset 1970-luvulta 2010-luvulle

Liisa Mustanoja, Michael O'Dell, Hanna Lappalainen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

3 Downloads (Pure)

Abstract

Suomalaisen sosiolingvistisen reaaliaikatutkimuksen kohteina ovat olleet fonologiset ja morfologiset piirteet. Tutkimuksemme laajentaa näkökulmaa prosodisiin piirteisiin tarkastelemalla puhujien äänenkorkeudessa (F0) tapahtuneita muutoksia. Aineistona on helsinkiläis- ja tamperelaispuhujien haastattelutallenteet 1970-, 1990- ja 2010-luvuilta. Kolmeen kertaan haastateltuja puhujia on yhteensä 21 (10 naista, 11 miestä). Heistä 16 on syntynyt 1950-luvulla ja viisi 1920–1930-luvuilla. Täydentävänä aineistona on käytetty 14:n kahteen kertaan tallennetun naispuhujan haastatteluja.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on pitkään raportoitu naisten puhekorkeuden
laskusta. Toisaalta viimeaikaiset suomalaistutkimukset ovat osoittaneet, että
tällaista äänenkorkeuden laskutrendiä ei ole enää viime vuosikymmeniltä
havaittavissa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisena äänenkorkeuden muutoskehitys näyttäytyy, kun tarkasteluun otetaan samojen puhujayksilöiden eri vuosikymmenten haastattelutallenteet.

Tutkimuksessa selvisi, ettei miespuhujilta ole löydettävissä yhtenäistä ikään tai
tarkasteluaikakauteen kytkeytyvää muutostendenssiä. Sen sijaan naispuhujilla
äänenkorkeus laskee ikävuosien 20 ja 40 välillä riippumatta siitä, mille
tarkasteluvuosikymmenille tämä ikävaihe sijoittuu. Havainnon taustalla näyttää
ensisijaisesti olevan yksilön äänialan laajentuminen alarekisterin suuntaan. Syyt
tähän ovat pikemminkin sosiaalisia kuin biologisia.
Original languageFinnish
Pages (from-to)121-148
JournalPuhe ja kieli
Volume42
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2022
Publication typeA1 Journal article-refereed

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this