Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen liittyvät kulut verotuksessa

    Research output: Contribution to journalOther online publication

    Cite this