Kestävyys kuntajohtamisessa: Analyysi Suomen 21 suurimman kaupungin kuntastrategioista

Anni Jäntti, Juha Peltomaa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Kunnilla, kuntajohtamisella ja kuntien hallinnolla on keskeinen rooli ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämisessä. Kestävyyden johtaminen on kuitenkin toistaiseksi jäänyt varsin vähäiselle huomiolle julkisjohtamisen, -hallinnon ja kuntatutkimuksen tutkimusaiheena. Tässä tutkimuksessa kestävyyttä tarkastellaan kuntajohtamisen strategisena kysymyksenä analysoimalla kestävyyden käyttöä kuntastrategioissa. Suomen 21 suurimman kaupungin strategioita analysoimalla tutkimuksessa tuotetaan kokonaisjäsennys kuntien kestävyystoiminnan ulottuvuuksista. Tutkimuksemme mukaan kestävyys ymmärretään kuntajohtamisessa 1) megatrenditasoisten kestävyyden ajurien näkökulmasta, 2) kunnan toiminnan yleisenä tavoitteena, 3) muun tavoitteen apuvälineenä, 4) kaupungin toimialoilla, vastuualueilla ja toiminnoissa konkretisoituvana toimintana sekä 5) kuntaorganisaation ulkopuolisiin toimijaryhmiin kytkeytyvänä kysymyksenä. Tutkimuksemme laajentaa aiempaa tutkimusta valottamalla kuntastrategioiden merkitystä ja roolia kestävyyden johtamisen välineinä ja edistämällä ymmärrystä kestävyyden käsitteen käytöstä ja ulottuvuuksista kuntien johtamisessa ja toiminnassa. Tutkimuksemme auttaa myös ymmärtämään, miten erilaiset tulkinnat kestävyydestä vaikuttavat kuntastrategioihin ja näin ollen myös kuntajohtamiseen.
Original languageFinnish
Pages (from-to)7-25
JournalFocus Localis
Volume52
Issue number1
Publication statusPublished - 11 Mar 2024
Publication typeA1 Journal article-refereed

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Kestävyys kuntajohtamisessa: Analyysi Suomen 21 suurimman kaupungin kuntastrategioista'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this