Kliinisen työn johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa : integroitu kirjallisuuskatsaus

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tutkimuksen tarkoitus: Integroidun kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata kliinisen työn johtamista terveydenhuollon organisaatioissa. Aineisto ja menetelmät: Tiedonhaku toteutettiin Academic Search Ultimate-, CINAHL- ja Medline-tietokannoista sekä manuaalisesti julkaisuista vuosilta 2006–2021. Aineisto rajattiin englanninkielisiin, vertaisarvioituihin julkaisuihin. Valittujen 11 artikkelin laatu arvioitiin Joanna Briggs Instituutin laadunarvioinnin kriteereillä ja aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Tulokset: Aikaisemman tutkimuksen perusteella kliinisen työn johtamisen sisältöalueita ovat kliinisen työn tiedollinen ja taidollinen osaaminen asiantuntijuusalueella sekä kliinisen työn johtamisen keinot ja tavoitteet. Kliinisen työn johtaminen on lähellä potilaan päivittäistä lähihoitoa ja keskeistä sille on potilaan turvallinen ja laadukas hoito. Päätelmät: Kliinisen työn johtaminen on terveydenhuollon organisaatiossa osastonhoitajan keskeinen tehtävä. Kliinisen työn johtamisen osaamista tulee jatkossa tutkia sekä osastonhoitajien että terveydenhuollon moniammatillisen henkilöstön näkökulmasta tulevilla hyvinvointialueilla.
Original languageEnglish
Pages (from-to)12-19
Number of pages8
JournalTUTKIVA HOITOTYÖ
Volume20
Issue number1
Publication statusPublished - 2022
Publication typeA1 Journal article-refereed

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this