Kodin merkitykset ja ympäristösuhteet monipaikkaisessa arjessa

Translated title of the contribution: Environmental relations and meanings of home in multi-local everyday life

Katja Maununaho, Johanna Lilius

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Arkielämään vaikuttavat kriisit, kuten koronapandemia ja ilmastonmuutos, muodostavat uudenlaista jännitettä sekä yleisellä tasolla kotiin liittyviin suojan, yksityisyyden ja itsensä toteuttamisen perustarpeisiin että niiden toteuttamiseen monipaikkaisen asumisen kautta. Yhtäältä monipaikkaiseen asumiseen liittyvän maaseutuympäristön ihanteiden on esitetty asettuvan vastakkain ekologisuuteen tähtäävän tiiviin kaupunkimaisuuden kanssa (esim. Naess, 2014; Di Marino ym., 2018). Tarkastelemme tässä artikkelissa monipaikkaisten asukkaiden arjen käytäntöjä sekä niiden kautta toteutuvia ympäristösuhteita ja kodin tekemistä. Pohdimme eri kotien (asumusten) merkityksiä ja olemme kiinnostuneita siitä, miten asumisen monipaikkaisuus voi auttaa ihmisiä sopeutumaan arkielämään vaikuttaviin kriiseihin. Asukashaastatteluihin nojaten esitämme, että monipaikkaisten asukkaiden kertomuksissa sekä maaseutu- että kaupunkiympäristöön liittyy kolme jännitteistä ympäristösuhdetta. Kuulumisen ja kaipuun kokemuksia liitetään ympäristön fyysisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, ja ne vaikuttavat vuorovaikutuksessa osana omaa identiteettiä. Lisäksi monipaikkaisessa asumisessa korostuu myös nomadin liikkuvuuden itseisarvo. Näiden ympäristösuhteiden välimaastossa muodostuu kaksi toiminnallista mahdollisuutta, täydentäminen ja kompensoiminen, jotka tukevat asumiseen liittyvää hyvinvointia ja arjen hallintaa erilaisissa tilanteissa ja auttavat sopeutumaan kriiseissä ja parempien ekologisten ratkaisujen valinnassa.
Translated title of the contributionEnvironmental relations and meanings of home in multi-local everyday life
Original languageFinnish
Pages (from-to)65-94
Number of pages30
JournalYhdyskuntasuunnittelu
Volume59
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 24 Mar 2022
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • monipaikkaisuus
  • koti
  • arkielämä
  • ympäristösuhteet
  • sopeutuminen

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Environmental relations and meanings of home in multi-local everyday life'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this