Kokeilemalla kestäviin energiakäytäntöihin: yksin vai yhdessä

Kaisa Matschoss, Tuija Stina Orvokki Kajoskoski, Senja Laakso, Eeva-Lotta Apajalahti, Eva Heiskanen, Virve Kaarina Luomaniemi

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelemme kestävän kulutuksen kokeilua, jossa kotitaloudet kokeilivat keinoja vähentää energiankulutusta kahdessa arkisessa käytännössä, lämmityksessä ja pyykinpesussa. Kokeilu perustui tutkimusasetelmaan, jossa vertailtiin kotitalouksien mahdollisuuksia muuttaa käytäntöjään joko yksinään tai osana kotitalouksista muodostettua yhteisöä, koska yhteisön tuen merkitystä on painotettu kirjallisuudessa. Kokeilu toteutettiin samanaikaisesti kahdeksassa eri maassa syksyllä 2018. Tässä artikkelissa analysoimme sitä, eroaako yhteisöllinen living lab käytäntöjen tai energian kulutuksen muutosten osalta yksilöllisestä living labista, ja minkälaisia eroja yhteisöllisen ja yksilöllisen living labin välillä on havaittavissa. Tutkimuksemme perustuu laajaan seitsemän osallistujamaan määrällisen aineiston ja Suomessa kokeiluun osallistuneiden haastatteluaineiston analyysiin. Tutkimuksemme osoittaa, että yhteisöllinen ja yksilöllinen living lab voivat tuottaa erilaisia tuloksia. Syyt liittyvät yhteisöstä saatavaan vertaistukeen, sosiaaliseen oppimiseen ja mahdollisuuteen haastaa sosiaalisia normeja.
Original languageFinnish
Pages (from-to)6-28
Number of pages23
JournalKULUTUSTUTKIMUS.NYT
Volume13
Issue number2
Publication statusPublished - 26 Jan 2020
Externally publishedYes
Publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this