Koulutuspolitiikan dynamiikat vertailussa

Jaakko Kauko, Janne Varjo, Mira Kalalahti, Fritjof Sahlström, Hannu Simola

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Siirtämällä fokusta toimijoiden attribuuteista toiminnan attribuutteihin tavoitteemme on avata keskustelu siitä, tarjoaako dynamiikan käsite yhden ratkaisun vertailevan tutkimuksen laajasti tunnustettuihin ongelmiin. Esittelemme koulutuspolitiikan dynamiikan vertailevan analytiikan CADEP-tutkimusohjelman (Comparative Analytics of Dynamics in Education Politics). CADEP analysoi samanaikaisesti aikaa (historiallinen jatkuvuus), tilaa (paikallinen, kansallinen, alueellinen ja globaali) ja tasoja (mikrotason toimijat, mesotason instituutiot ja makrotason rakenteet). Näkökulmat yhdistävä hypoteesimme on, että vertailevan koulutuspolitiikan tutkimista peruskoulutuksen alueella tulee kohdistaa erityisesti ja vähintään neljälle koulutusjärjestelmän osa-alueelle, jotka ovat koulutuspolitiikka, koulutuksen hallinta, perheiden kouluvalintastrategiat ja luokkahuonekulttuurit. Käymme läpi Suomessa saatuja tuloksia kustakin osa-alueesta.
Original languageFinnish
Pages (from-to)488-501
Number of pages14
JournalKasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
Volume43
Issue number5
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes
Publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this