Kuka kontrolloi alkoholinkäyttöä? laadullinen tutkimus sosiaalityön asiakkaiden ja ammattilaisten asennoitumisesta alkoholinkäytön kontrolliin

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan laadullisesti asennoitumista alkoholinkäytön kontrollia koskeviin väittämiin ”alkoholinkäyttö on yksityisasia” ja ”uskon sosiaalityöntekijän voivan vaikuttaa asiakkaan alkoholinkäyttöön”. Aineisto koostuu sosiaalityön asiakkaiden (n=14) ja ammattilaisten (n=14) tuottamista kannanotoista. Analyysin pohjalta tarkastellaan, millaiseksi alkoholinkäytön kontrolli rakentuu kannanotoissa ja eroavatko asiakkaat ja ammattilaiset tässä suhteessa toisistaan. Sekä asiakkaat että ammattilaiset asennoituivat väittämiin kolmesta näkökulmasta. Yksilön toimintakentällä ainoaksi toimijaksi hahmottui asiakasyksilö, kannanottoja esittivät lähinnä asiakkaat ja kontrolli jäsentyi yksilön toimijuudeksi. Suhteiden toimintakentällä mukana oli useampia toimijoita ja kontrolli rakentui toimijoiden väliseksi suhteeksi. Rakenteiden toimintakentällä kannanottoja esittivät lähinnä ammattilaiset ja kontrolli jäsentyi rakenteiden ohjaamaksi toimijuudeksi.
Original languageFinnish
Pages (from-to)58-70
Number of pages13
JournalSosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti
Volume53
Issue number1
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
  • 5145 Sosiaalityö

Cite this