Kuntakonsernin kokonaisedun edistäminen kuntayhtiöissä konserniohjeen avulla

Translated title of the contribution: Promoting the overall benefit of MOCs

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden määrä on 2000-luvulla kasvanut selvästi, mikä edellyttää myös omistajaohjaukseen panostamista. Kunnilla on osakeyhtiölainsäädännön
puitteissa tarvittaessa mahdollisuus ohjata omistamiensa yhtiöiden toimintaa kattavasti. Tyypillisiä omistajaohjauskeinoja ovat yhtiöjärjestys, henkilövalinnat ja konserniohje. Konserniohjeen määräyksillä pyritään siihen, että kuntayhtiöiden toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu, joka voi olla ristiriidassa osakeyhtiön edun kanssa. Artikkelissa selvitetään, miten kuntakonsernin kokonaisedun edistämisen ja kuntayhtiön edun edistämisen mahdollinen ristiriita tulee ratkaista. Artikkelia varten on laadittu analyysi 25 suurimman kaupungin konserniohjeiden sisällöistä koskien kuntakonsernin kokonaisedun edistämistä. Tutkimustulosten mukaan konserniohjeet ovat konsernin kokonaisedun edistämisen osalta varsin yleisluontoisia. Konserniohjeissa ei ole tunnistettu kaikkia osakeyhtiölainsäädännön tarjoamia päätöksentekomahdollisuuksia kokonaan omistettujen kuntayhtiöiden osalta.
Translated title of the contributionPromoting the overall benefit of MOCs
Original languageFinnish
Title of host publicationTilintarkastus ja evaluaatio
Subtitle of host publicationTalouden ja sääntelyn vuoropuhelu
EditorsJanne Ruohonen, Lili-Anne Kihn, Lasse Oulasvirta, Elisa Veikkola
PublisherTampere University Press
Pages298-313
ISBN (Electronic)978-952-359-046-5
ISBN (Print)978-952-359-047-2
Publication statusPublished - 2023
Publication typeA3 Book chapter

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this