Kuormittavat tekijät yleislääkärin työssä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

9 Downloads (Pure)

Abstract

Maailmanlaajuisesti jopa kolmannes yleislääkäreistä kärsii työuupumuksesta. Suomalaisista yleislääkäreistä joka viides kokee uupumisasteista väsymystä. Kuormittuneet lääkärit tekevät enemmän virheitä ja määräävät enemmän lääkkeitä, minkä lisäksi koko perusterveydenhuollon henkilöstön vaihtuvuus on yhteydessä siellä työskentelevien lääkärien työuupumukseen. Yleislääkärin työtä kuormittavien tekijöiden tunteminen on tärkeää suunniteltaessa perusterveydenhuollon uudistuksia.
Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten työssä olevien yleislääkärien kokemia työn kuormitustekijöitä ja verrataan niitä muiden erikoisalojen lääkärien kokemuksiin.
Aineisto on Lääkärin työolot ja terveys 2019 -kyselytutkimuksesta. Yleislääkärin työtä tekevien lääkärien vastauksia työn kuormitustekijöistä verrattiin muiden erikoisalojen edustajien vastauksiin.
Jatkuva kiire, työn pakkotahtisuus ja lääkärien määrällinen riittämättömyys olivat merkittävimmät yleislääkärin kuormitustekijät. Yleislääkärit kokivat olevansa uupuneita työstään tai jopa kestokykynsä rajalla vähintään kerran viikossa huomattavasti useammin kuin muilla aloilla työskentelevät lääkärit. Yleislääkärit kokevat merkitsevästi muita aloja enemmän konsultointimahdollisuuksien puutetta. Lisäksi he kokevat potilaslähtöisistä kuormitustekijöistä johtuvia ongelmia muiden erikoisalojen edustajia useammin.
Yleislääkäreillä on työssään tyypillisiä, muista aloista osittain poikkeavia kuormitustekijöitä, joiden tunnistaminen ja joihin puuttuminen on tärkeää.
Original languageFinnish
Pages (from-to)13-18
Number of pages6
JournalYleislääkäri
Volume38
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Feb 2023
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • perusterveydenhuolto
  • työhyvinvointi
  • burnout
  • terveyspolitiikka
  • työnhallinta

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this