Lääketieteen opiskelijoiden työelämälähtöinen näkemys perusopetuksen kehityskohteista : entistäkin parempia kesäkandeja

Anna Kerkkonen, Jussi Merenmies, Outi Kortekangas-Savolainen, Juhani Jääskeläinen, Petri Kulmala, Jarmo Jääskeläinen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lääketieteen perusopetuksen tärkeä tavoite on antaa opiskelijalle hyvät käytännön valmiudet toimia lääkärin tehtävissä. Suurin osa ylimpien vuosikurssien opiskelijoista työskentelee kesäaikana lääkärinä. Pyysimme kesätöissä olleita kahden ylimmän vuosikurssin opiskelijoita arvioimaan työelämävalmiuksiaan ja antamaan ehdotuksia perusopetuksen kehittämiseksi. Onnistumisia oli koettu ammattihenkilöstön välisen yhteistyön, potilas-lääkärivuorovaikutuksen ja potilaan haastattelemisen osa-alueilla. Heikoimmin oli onnistuttu toimenpiteissä, diagnoosin löytämisessä ja potilaan tutkimisessa. Perusopetusta toivottiin tapauslähtöisemmäksi ja enemmän perusterveydenhuollossa tarvittavaa osaamista painottavaksi. Ohjaavaa yksilöllistä palautetta ja toimenpideopetusta haluttiin lisää. Toivelistalla oli myös lausuntojen laatimisen opetusta, lääkehoidon erityiskysymysten huomiointia, moniammatillisen yhteistyön harjoittelua ja lääkäriksi kasvamisen tukemista.
Original languageFinnish
Pages (from-to)1614-1621
Number of pages8
JournalDuodecim
Volume136
Issue number13
Publication statusPublished - 2020
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

 • Students, Medical
 • Education, Medical
 • Clinical Clerkship
 • Preceptorship
 • Physician-Patient Relations
 • Physical Examination
 • Diagnosis
 • Diagnostic Techniques and Procedures
 • Expert Testimony
 • Interprofessional Relations
 • Drug Therapy

Publication forum classification

 • Publication forum level 1

Cite this