Laatukriteerit kolposkopiatoiminnan kehittämisen tukena : esimerkkinä PSHP

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Lähtökohdat : Kolposkopia on luonteeltaan subjektiivinen ja dynaaminen tutkimus, jonka laadukkaasta toteutuksesta on annettu ohjeita kansallisessa Käypä hoito -suosituksessa sekä eurooppalaisessa laatukriteeristössä. Menetelmät : Selvitimme takautuvasti potilaskertomustekstien avulla, miten kolposkopian ja sähkösilmukka- eli loop-hoitojen kansalliset ja eurooppalaiset laatukriteerit toteutuivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (PSHP) vuonna 2019. Tulokset : Suositeltuja Swede Score- ja TZ-luokituksia käytettiin PSHP:ssä vuonna 2019 vähän, mutta löydösten sanallinen kuvailu oli yleistä. Etikka- ja jodivärjäysten käytöstä raportoitiin vainpuolessa tutkimuksista. Koepaloja otettiin riittävästi, mutta kohdennettujen näytteiden osuus oli pienempi kuin kohdistamattomien. Kohdunkaulan sähkösilmukkahoidot toteutettiin perustellusti. Päätelmät : Diagnostiikassa ja kirjauksissa PSHP:n käytännöissä on kehitettävää, mutta hoito käytännöt vastaavat jo nyt laatukriteereitä. Suositusten mukaisen kolposkopiatoiminnan ja siihenliittyvien kirjausten toteutuminen käytännössä ei ole itsestäänselvyys, mutta laatukriteerien avulla mahdolliset kehitystarpeet saadaan esiin. Tällöin myös kolposkopiaan liittyvä koulutus voidaan kohdentaa parhaiten.
Original languageFinnish
Article numbere30743
JournalSuomen Lääkärilehti
Volume77
Issue number11-12
Publication statusPublished - 2022
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • Colposcopy
  • Documentation
  • Biopsy
  • Quality Improvement
  • Uterine Cervical Dysplasia
  • +classification
  • Female

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this