Lapsuuden psykiatrisilla ja käytöshäiriöillä on yhteys maksuhäiriömerkintöihin: kohorttitutkimus vuonna 1997 syntyneistä

Aapo Hiilamo, Markku Keski-Säntti, Sami Pirkola, Tea Lallukka, Antti Kääriälä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Lähtökohdat : Selvitimme miten lapsuuden psykiatriset ja käytöshäiriödiagnoosit yhdistyvät maksuhäiriömerkintöihin nuorilla aikuisilla ja miten yhteys vaihtelee vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan. Menetelmät : Käytetty Kansallinen syntymäkohortti 1997 sisälsi kaikki kyseisenä vuonna Suomessa syntyneet henkilöt (58 802, tutkimuksessa n = 56 272). Lapsuuden psykiatriset ja käytöshäiriöt tunnistettiin kansallisesta erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteristä poliklinikka- ja osastohoitojen diagnoosien pohjalta vuosilta 1997–2014. Maksuhäiriömerkinnät, jotka syntyvät maksuvelvoitteen pitkäaikaisista laiminlyönneistä, mitattiin vuonna 2020. Tulokset :Maksuhäiriömerkinnän saaneiden osuus oli 2,6-kertainen, jos taustalla oli lapsuudessa tai nuoruudessa diagnosoitu psykiatrinen tai käytöshäiriö, verrattuna muihin, joilla ei ollut kyseisiä diagnooseja. Erityisesti käytös- ja päihdehäiriöihin sekä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöihin liittyvät diagnoosit yhdistyivät maksuhäiriömerkintöihin. Yhteydet olivat vahvempia nuorilla aikuisilla, joiden vanhemmilla oli matala koulutus. Päätelmät : Maksuhäiriömerkinnät ovat huolestuttavan yleisiä haavoittuvissa ryhmissä. Nuorisopsykiatrian tueksi tarvitaan taloudellisia ongelmia ehkäiseviä toimia.
Original languageFinnish
Article numbere34435
JournalSuomen Lääkärilehti
Volume78
Issue number9-10
Publication statusPublished - 2023
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • Child
  • Young Adult
  • Conduct Disorder
  • Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
  • Substance-Related Disorders
  • Mental Disorders
  • Socioeconomic Factors

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this