Levinneen suonikalvoston melanooman hoito on kautta Suomen kansainvälistä tasoa

Elina S. Rantala, Meri-Sisko Vuoristo, Micaela Hernberg, Tero T. Kivelä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Lähtökohdat : Silmän suonikalvoston levinneen melanooman (uveamelanooma) hoitosuositukset vaihtelevat. Keräsimme väestöpohjaisen aineiston, jonka avulla selvitimme, onko yliopistopiirien välillä eroa elossaoloajassa tai hoitolinjoissa. Menetelmät : Aineistona oli 338 potilasta, joiden emokasvain oli hoidettu keskitetysti Hyksissä ja joiden levinnyt tauti todettiin 1999–2016 ja hoidettiin hajautetusti eri sairaanhoitopiireissä. Potilaat jaoteltiin Suomessa kehitetyn levinneisyysluokituksen, ensilinjan hoidon ja yliopistosairaalapiirin mukaan. Tulokset : Oireenmukaista hoitoa sai 33 % potilasta ja aktiivista 67 %, yliopistosairaalapiireittäin 21–40 % ja 60–79 %. Vastaavat elossaoloajan mediaanit olivat 1,6 kk ja 12 kk ja koko kohortissa 9,0 kk. Aktiivisesti hoidetusta leikattiin 9 %. Hoitotutkimuksiin osallistui 4 % potilaista. ­Suotuisimmassa levinneisyysluokassa IVa (ennuste ≥ 12 kk) oireenmukaisesti ja aktiivisesti ­hoidettujen elossaoloajat olivat 12 kk ja 18 kk. Levinneisyysluokissa IVa ja IVb (6–12 kk) ­elossaoloajat yliopistopiireittäin olivat toisiinsa verrattavat (p = 0,90 ja 0,91). Luokassa IVc (< 6 kk) oli eroa, mutta se hävisi tarkemmassa analyysissä (p = 0,33). Päätelmät : Yliopistosairaalapiirien tulokset vastaavat toisiaan ja kansainvälistä tasoa.
Original languageFinnish
JournalSuomen Lääkärilehti
Volume78
Issue number23-24
Publication statusPublished - 2023
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • Melanoma
  • +mortality
  • +surgery
  • +therapy
  • Uveal Neoplasms
  • Survival Rate
  • Palliative Care
  • Neoplasm Metastasis
  • Hospitals, University

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this