Managerialistinen siirtymä: Managerialismi julkisoikeudellisten monialayliopistojen johtosäännöissä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

6 Downloads (Pure)

Abstract

Korkeakoulupolitiikkaa on muovattu uuden julkisjohtamisen ajatusten mukaisesti 2000-luvun taitteesta lähtien. Korkeakoulujen globaalistuminen on johtanut kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssin vahvistumiseen. Yliopistolain (2009) voimaan astuminen muutti merkittävästi yliopistojen autonomista asemaa ja hallintorakenteita sekä mahdollisti johtosääntöjen muovaamisen strategisempaan suuntaan. Kollegiaalisten perinteiden arvostamisesta huolimatta ovat managerialistiset johtamiskäytännöt tutkimusten mukaan yleistyneet myös yliopistojen toimintamallina Suomessa. Tässä artikkelissa kuvataan keskeisimmät tulokset tutkimuksesta, jonka keskiössä oli analysoida managerialistisia muutoksia julkisoikeudellisten monialayliopistojen johtosäännöissä. Tutkimuksen tulokset osoittivat yliopistojen johtosäännöissä tapahtuneen managerialistisen siirtymän sekä muutokset päätöksentekorakenteissa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)18-32
JournalTiedepolitiikka
Volume48
Issue number4
Publication statusPublished - 2023
Publication typeA1 Journal article-refereed

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this