Miten sähköpotkulautoja käytetään erilaisissa liikenneympäristöissä?

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

49 Downloads (Pure)

Abstract

Vuokrattavat sähköpotkulaudat yleistyivät usean kaupungin kaduilla vuonna 2019. Suomessa vuonna 2019 käytössä olleiden vuokrattavien sähköpotkulautojen käyttöön sovellettiin pyöräilijöiden sääntöjä. Sähköpotkulautaa on siten käytettävä pyörätiellä, mikäli se on mahdollista. Tutkimuksessa selvitettiin havainnoimalla, kuinka suuri osuus
sähköpotkulautojen käyttäjistä liikkui sääntöjen mukaisesti pyörätiellä tai ajoradalla. Lisäksi arvioitiin, onko pyöräilylle tarkoitetulla infrastruktuurilla vaikutusta sääntöjen noudattamiseen. Tutkimuksessa havainnoitiin 177 sähköpotkulaudan käyttäjää neljällä liittymäalueella Tampereella vuonna 2019. Tulosten mukaan suurin osa havaituista käytti jalkakäytävää vähintään osan aikaa havainnoinnista, jos alueella ei ollut pyöräteitä. Mikäli alueella oli pyöräteitä, jalkakäytävällä liikkuminen oli vähäisempää. Havaintojen mukaan
pyöräilylle ja mikroliikenteen kulkutavoille tarkoitetun infrastruktuurin rakentaminen on suositeltavaa, sillä mahdollisuus käyttää pyörätietä vaikutti vähentävän sähköpotkulaudan käyttöä jalkakäytävillä tutkituilla alueilla. Tutkimus lisää tietoa sähköpotkulautojen käytöstä ja auttaa kaupunkeja kehittämään toimivampaa infrastruktuuria sähköpotkulautojen käyttämistä varten.
Original languageFinnish
Pages (from-to)117-130
JournalLiikenne
Volume2020
Publication statusPublished - 2020
Publication typeA1 Journal article-refereed

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this