Näkökulmia kuntien sisäisen valvonnan tilaan tilintarkastuskertomuksissa esitetyn informaation valossa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelin tarkoituksena on tutkia suomalaisten kuntien hallintorakenteen kolmea keskeistä osa-aluetta. Nämä osa-alueet ovat sisäinen valvonta, ulkoinen tarkastus ja sisäinen tarkastus. Tavoitetta lähestytään ensinnä analysoimalla kuntien tilintarkastuskertomusten sisäistä valvontaa koskevia lausumia. Sisäinen valvonta määritellään tässä tutkimuksessa prosessiksi, joka on suunniteltu varmentamaan kuntien tavoitteiden saavuttamista (IIA Finland 2018). Olemassa oleva kuntien sisäistä valvontaa käsittelevä kirjallisuus on niukkaa ja hajanaista. Näin ollen artikkeli pyrkii lisäämään näkökulmia akateemiseen keskusteluun kuntien hallintorakenteesta ja sisäisestä
valvonnasta. Toiseksi artikkelissa tarkastellaan, onko vapaaehtoisella sisäisen tarkastuksen käytöllä vaikutusta sisäisen valvonnan tilaan. Artikkelissa analysoimme kaikkien yli 10.000 asukkaan Manner-Suomen kuntien tilintarkastuskertomukset. Lisäksi tarkastelemme, onko sisäisen
valvonnan osalta mukautetulla tilintarkastuskertomuksella riippuvuussuhdetta kuntien sisäisen tarkastuksen vapaaehtoiseen käyttöön. Tutkimuksen empiiriset havainnot osoittavat, että kuntien sisäistä valvontaa on tarpeen kehittää edelleen. Jopa 20 prosenttia tilintarkastuskertomuksista
sisälsi sisäiseen valvontaan liittyvän mukautuksen. Tutkimuksen aineiston perusteella sisäistä tarkastusta hyödyntävistä kunnista 17 prosenttia sai sisäisen valvonnan osalta mukautetun tilintarkastuskertomuksen.
Original languageFinnish
Pages (from-to)40-54
Number of pages15
JournalFocus Localis
Volume48
Issue number1
Publication statusPublished - 2020
Publication typeA1 Journal article-refereed

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this